Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem je celková rekonstrukce komunikace v délce 1 230 m s rozšířením komunikace v místě křižovatky se silnicí III/3369, vybudování nové dešťové kanalizace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Podatelna Krajského úřadu Středočeského kraje - místnost č. 0007
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Kontakt: Ing. Veronika Koblasová
e-mail: koblasova@kr-s.cz
tel: 257 280 565
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.08.2016 12:00
Počátek běhu lhůt: 25.07.2016