Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic - II. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Silnice III/00716 v ulici Opletalova bude rekonstruována v celé šíři, včetně autobusových zálivů, úpravy systému odvodnění a úpravy napojení navazujících komunikací a sjezdů. Součástí předmětu díla bude nová dešťová kanalizace v jihozápadní části obce Hřebeč v ulici Opletalova jejíž cílem je odvodnění chodníků a komunikace v ulici směrem od centrální křižovatky k jejím ukončením v místní části Netřeby.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Josef Tesař, manažer zakázek,
josef.tesar@ksus.cz, 702 010 794
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 26.06.2024 09:00
Datum zahájení: 22.05.2024 12:42
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):