Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: III/2752 Kostelní Hlavno - Hlavenec
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je realizace frézování asfaltových vrstev v celkové tloušťce 40 mm (vytvoření zápichů a intravilán Hlavence), pokládka asfaltové vyrovnávky ACL 16+, 16S, pokládka obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+, 11S 50/70 v tloušťce 50 mm (vč. výškové úpravy znaků inženýrských sítí), a následné zalití dilatačních spár. Dále sejmutí navýšených krajnic a jejich dosypání R-materiálem, obnova vodorovného dopravního značení v provedení barva (vodící proužky 12,5 cm). Součástí pokládky jednotlivých asfaltových vrstev budou spojovací postřiky.
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Renáta Munzarová
607 020 734
renata.munzarova@ksus.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 05.03.2024 11:00
Datum zahájení: 06.02.2024 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: