Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Junior centrum kybernetické bezpečnosti
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou služby související se zajištěním realizace záměru vybudovat Junior centrum kybernetické bezpečnosti při SOŠIS a SOU Kolín, Jaselská 826, dle zpracované projektové dokumentace, která je přílohou č. 2 ZD. Jedná se o dodávku nových technologických zařízení, instalaci slaboproudých rozvodů, úpravu chlazení a drobných stavebních úprav např. příčky apod.
Místo plnění: Středočeský kraj
Kolín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Vlastimil Marek
e-mail: marekv@kr-s.cz
tel: 257 280 169
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.03.2024 10:00
Datum zahájení: 05.02.2024 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: