Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/124 Hostišov Jiřetice Hranice okresu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/124 v úseku od úrovňové křižovatky se silnicí I/3 po hranici okresu Benešov v délce 6,930 km, jejichž technický stav je nevyhovující a nachází se zde několik bezpečnostních závad. Silnice v opravovaném úseku prochází obcemi Hory, Neustupov, Bořetice, Sedlečko a Jiřetice. Za Jiřeticemi končí rekonstruovaná část na hranici okresu a Středočeského kraje. Komunikace je kromě místní dopravy používána i dopravou tranzitní, což vyplývá ze sčítání dopravy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Podatelna Středočeského kraje (místnost č. 0007)
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Kontakt: Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka
e-mail: vz@akvt.cz
tel: 270 006 260
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.07.2018 10:30
Datum zahájení: 27.04.2018 08:00