Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je realizace novostavby komunikace II. třídy podél severního břehu řeky Litavky v úseku od dálničního nájezdu III/11547 k ul. Fučíkova včetně jejího odvodnění a osvětlení. Umístění stavby je v prostoru mezi dálnicí D5 na severozápadní straně a řekou Litavkou na straně jihovýchodní. Zájmové území je rovinaté, mírně se svažující k jihovýchodu, bez vzrostlé zeleně – vyjma zeleně na stávajícím na stávajícím tělese komunikace II/11547 a nově vysázené zeleně v jihovýchodní části zájmového území vedle stávajícího protipovodňového valu. Pozemky v současnosti navazují na svém západním okraji na stávající zástavbu obce. V zájmové lokalitě se do budoucna předpokládá vznik průmyslové zóny. Lokalita je v současnosti chráněna protipovodňovým valem, který není součástí tělesa komunikace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Kontakt: JUDr. Hana Němečková
e-mail: vz@akvt.cz
tel: 270 006 260
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 08.06.2018 08:45
Datum zahájení: 23.04.2018 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: