Zadávací dokumentace

Zadávací řízení: Nákup laboratorního vybavení v projektu IKAP

Informace o dokumentu

Název: Hlavní zadávací dokument
Popis: „Nákup laboratorního vybavení v projektu IKAP“

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v rámci projektu :

„IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655“

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části analogicky v souladu s § 101 zákona. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na všechny části veřejné zakázky. Nabídky ke každé části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných k jiným částem veřejné zakázky.

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Dokument PDF TISK_LABORATORNI_VYBAVENI_Příl oha č 4 ke Směrnici č 148_pro_ezak.pdf
Velikost: 651.18 KB
Aktuální verze souboru: 15.02.2019 10:35:07
Otisk MD5: ff0b4a4ffb51b8be71a7a05e424d735f
Otisk SHA256: b1ac80c8b575c73fbc31215cae41cbcee60715a43d9ac04b45286241f830b102

Historie souboru

Datum Název Popis Typ dokumentu Jméno souboru Velikost
V 15.02.2019 10:35:07 Hlavní zadávací dokument „Nákup laboratorního vybavení v projektu IKAP“

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v rámci projektu :

„IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655“

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části analogicky v souladu s § 101 zákona. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na všechny části veřejné zakázky. Nabídky ke každé části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných k jiným částem veřejné zakázky.
zadávací dokumentace - TISK_LABORATORNI_VYB AVENI_Příloha č 4 ke Směrnici č 148_pro_ezak.pdf 651.18 KB