Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/240 Tursko
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.05.2023 22:42:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 - 4

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 - 4


Přílohy
- v2-4.pdf (594.60 KB)
- II-240 Tursko-zadávací rozpočet akt.xls (231.50 KB)