Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vyhotovení PD a AD projektu Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia v Českém Brodě
Odesílatel Kocum Ivo
Organizace odesílatele Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616 [IČO: 48665967]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.08.2016 15:11:20
Předmět Dodatečné informace

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 31.8.2016


Přílohy
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č 1 ze dne 30.8.2016.pdf (66.57 KB)