Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení II/610 Brodce průtah
Odesílatel Sabina Kolocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.10.2018 09:05:19
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (1.26 MB)