Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Migrace dat ze systému ICZ e-spis® do systému GINIS SSL
Odesílatel Dana Rylichová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2023 15:17:37
Předmět Výzva

Vážení účastníci, zadavatel vás obesílá Výzvou k podání nabídky. Další dokumenty v VZ jsou uveřejněná na tomto profilu zadavatele.
s pozdravem
Bc. Dana Rylichová


Přílohy
- Vyzva_a_ZD.pdf (409.22 KB)