Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla – bezpečnostní opatření
Odesílatel Eva Rafajová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.10.2018 13:30:14
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3 - 29.10.2018
vč. Aktuální soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k datu 29. 10. 2018


Přílohy
- Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3_29.10.2018.pdf (714.90 KB)
- soupis_29.10.018.zip (307.96 KB)