Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla – bezpečnostní opatření
Odesílatel Eva Rafajová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.10.2018 10:47:42
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Výše uvedený zadavatel Vám k dotazům dodavatele ze dne 23. 10. 2018 sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce.


Přílohy
- Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2_26.10.2018.pdf (398.44 KB)