Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce pokojů domova seniorů - Kytín
Odesílatel Marcela Dudysová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2023 10:50:23
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

na profilu zadavatele Středočeského kraje byla uveřejněna veřejná zakázka malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce pokojů domova seniorů - Kytín". Veškeré potřebné dokumenty s informacemi pro zpracování nabídek účastníků jsou veřejně přístupné na profilu zadavatele.

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_11387.html

S pozdravem

Bc. Marcela Dudysová


Přílohy
- Výzva a zadávací dokumentace.pdf (412.98 KB)