Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla – bezpečnostní opatření
Odesílatel Eva Rafajová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2018 13:19:43
Předmět Doplnění zadávací dokumentace č. 1 - 24.10.2018

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 - 24.10.2018


Přílohy
- Doplnění zadávací dokumentace_24.10.2018.pdf (551.03 KB)
- Komarov_zed_VV_XC4.xml (174.70 KB)