Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská
Odesílatel Jasz Adam
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2023 14:19:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,

zasíláme Vám Vysvětlení ZD č. 1.

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace.

S pozdravem
Mgr. Adam Jasz


Přílohy
- Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská-vysvětlení ZD 1.pdf (191.95 KB)