Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka označníků pro zastávky ve Středočeském kraji
Odesílatel Eva Formáčková
Organizace odesílatele Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 05792291]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2023 08:23:09
Předmět Výzva k podání nabídek „Dodávka provizorních označníků pro zastávky ve Středočeském kraji“

Dodávka označníků pro zastávky ve Středočeském kraji


Přílohy
- ZD_Dodávka provizorníchh označníků pro zastávky ve Středočeském kraji_FINAL.pdf (381.16 KB)