Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Infuzní roztoky
Odesílatel Barbora Šimůnková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2023 19:32:18
Předmět Výzva

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o. Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

"Infuzní roztoky".

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 24. 3. 2023 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_11857.html

S pozdravem,

Ing. Barbora Šimůnková


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (258.54 KB)
- Příloha č. 1 - krycí list nabídky.xlsx (36.07 KB)
- Příloha č. 2 - čestné prohlášení.doc (72.50 KB)
- Příloha č. 3 - souhlas s uveřejněním smlouvy.doc (67.50 KB)
- Příloha č. 4 - čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů.doc (69.00 KB)
- Příloha č. 5 - čestné prohlášení - mezinárodní sankce.doc (71.00 KB)
- Příloha č. 6 - návrh rámcové kupní smlouvy.docx (75.52 KB)
- Příloha č. 7 - specifikace zboží a položkový ceník.ods (6.06 KB)