Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rukavice
Odesílatel Anna Brožová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2023 08:44:52
Předmět Výzva

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o. Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

"Rukavice".

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 20. 3. 2023 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_11807.html

S pozdravem,

Ing. Anna Brožová


Přílohy
- Zadávací dokumentace_podpis.pdf (251.96 KB)
- Příloha č. 1 - krycí list nabídky.xlsx (35.94 KB)
- Příloha č. 2 - čestné prohlášení.doc (73.00 KB)
- Příloha č. 3 - souhlas s uveřejněním smlouvy.doc (67.50 KB)
- Příloha č. 4 - čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů.doc (68.50 KB)
- Příloha č. 5 - čestné prohlášení - mezinárodní sankce.doc (70.50 KB)
- Příloha č. 6 - návrh kupní smlouvy.docx (67.06 KB)
- Příloha č. 7 - technická specifikace předmětu plnění.docx (45.40 KB)
- Příloha č. 8 - položkový ceník.ods (5.48 KB)