Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369
Odesílatel Veronika Koblasová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.08.2016 10:15:18
Předmět Dodatečné informace č. 4 ze dne 24.8.2016

Dobrý den,

v příloze zasílám Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce „II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369".

Dodatečné informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000454 .

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 5.9.2016 v 9:30 hodin.

S pozdravem
Ing. Veronika Koblasová
Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Dodatečné informace č. 4.pdf (83.22 KB)