Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024 - 2030
Odesílatel Hana Novotná
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.01.2023 10:30:05
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:
Rádi bychom se dotázali na zpřesnění obsahu bodu 3.4. výběrového řízení:
V bodě 3.4 a)
zakázkami, které "odpovídají předmětu plnění” se rozumí:
- průřezové strategie pro kraje či obce bez ohledu na konkrétní tematickou oblast
- nebo strategie pouze v oblasti kultury, památkové péče a kulturních a kreativních odvětví nebo i v jiných konkrétních oblastech? Pokud ano, tak kterých?

Odpověď:
Zadavatel v bodě 3.4 a) umožňuje průřezové strategie pro kraje či obce bez ohledu na konkrétní tematickou oblast.

S pozdravem Novotná