Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024 - 2030
Odesílatel Hana Novotná
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.12.2022 17:16:00
Předmět Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace ze dne 21.12.2022

Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace ze dne 21.12.2022


Přílohy
- Výzva a zadávací dokumentace_Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury_oprava.pdf (313.88 KB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21.12.pdf (225.41 KB)