Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast B2 – Štěchovicko
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.12.2022 13:02:10
Předmět Sdělení údajů z podaných nabídek

Vážení,

zadavatelé Hlavní město Praha a Středočeský kraj otevřely nabídky účastníků zadávacích řízení veřejných zakázek na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách PID pro oblasti vlny B. Zadavatelé s ohledem na předchozí praxi plánuje zveřejnit údaje o účastnících zadávacích řízení a jejich nabídkových cenách, a to v průběhu dnešního dne na svých webových stránkách.

Tiskovou zprávu Vám zadavatel zasílá před jejím vlastním uveřejněním na webových stránkách na vědomí. V této podobě bude tisková zpráva publikována.

Dovolujeme si zdůraznit, že údaje o účastnících zadávacích řízení a jejich nabídkových cenách jsou pouze předběžné, v podobě, jak byly zadavatelům doručeny, seřazené podle času doručení nabídek.

S pozdravem
Mgr. Jan Tejkal


Přílohy
- Tisková zpráva_ otevírání nabídek_ B.pdf (467.07 KB)