Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024 - 2030
Odesílatel Hana Novotná
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2022 12:29:05
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

na profilu zadavatele Středočeského kraje byla uveřejněna veřejná zakázka malého rozsahu s názvem: "Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024-2030". Veškeré potřebné dokumenty s informacemi pro zpracování nabídky naleznete pod odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_11164.html.

S pozdravem
Novotná