Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nákup - kolaborativní robot s příslušenstvím
Odesílatel Šárka Bendová
Organizace odesílatele Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace [IČO: 00640930]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.12.2022 08:43:50
Předmět oznámení o přijetí nabídek

Dobrý den,

oznamujeme, že jste obdrželi jednu nabídku, která splňovala technické požadavky veřejné zakázky v hodnotě 802.900,- Kč
Šárka Bendová