Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Studie proveditelnosti cyklospojení Vrané nad Vltavou – Štěchovice
Odesílatel Veronika Kopecká
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2022 11:43:26
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 7.12.2022

Vážení účastníci,
zadavatel vám tímto oznamuje uveřejnění Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 7.12.2022, které je přílohou.

S pozdravem


Přílohy
- Vysvetleni ZD ze dne 7.12.2022.pdf (124.93 KB)