Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Studie proveditelnosti cyklospojení Vrané nad Vltavou – Štěchovice
Odesílatel Veronika Kopecká
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2022 13:21:42
Předmět Výzva

Vážení účastníci,
zadavatel Vám tímto oznamuje vyhlášení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu s lhůtou pro podání nabídek do 12.12.2022 do 10:00 hodin.

S pozdravem


Přílohy
- o3_Vyzva_a_zd_VZMR_Studie_proveditelnosti_cyklospojeni_Vrane-Stechovice.pdf (350.96 KB)