Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zámek Vidim - Elektroinstalace 1. NP, 2. NP, 4. NP a část 3. NP
Odesílatel Milan Hrubeš
Organizace odesílatele Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71209271]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2022 10:57:30
Předmět Výzva

Vážení účastníci,
zadavatel Vám tímto oznamuje, uveřejnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, s lhůtou pro podání nabídek do 5. 12. 2022 v 14,00 hodin.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace_ včetně zadávací dokumentace.pdf (6.38 MB)