Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast A5 – Mnichovohradištsko
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.10.2022 17:04:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 18

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 18


Přílohy
- Vysvětlení změna doplnění č. 18 A5.zip (248.42 KB)