Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast B4 – Voticko
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.10.2022 17:29:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- 00 Vysvětlení změna doplnění č. 3 B4.pdf (128.51 KB)