Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka a instalace EPS v objektu Domova Unhošť
Odesílatel Jan Svoboda
Organizace odesílatele Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71234411]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.09.2022 14:09:23
Předmět Doplnění

Otevírání nabídek je 12. 10. 2022 v 7:00 hod v Domově Unhošť, kancelář č.2