Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/610 Stará Boleslav
Odesílatel Adéla Novotná
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2018 13:27:06
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 20.9.2018

V příloze zasíláme Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 20.9.2018


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 20.9.2018.pdf (221.43 KB)
- Příloha č. 1 – Mapa začátku stavby.png (416.69 KB)