Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce podlahy v tělocvičně
Odesílatel Emanuel Vambera
Organizace odesílatele Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 [IČO: 47019719]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2022 08:39:34
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 ze dne 27.9.2022

Dotaz účastníka:
Žádáme zadavatele, aby specifikoval blíže svůj požadavek na referenční zakázky obdobného charakteru k prokázání technické kvalifikace. Požaduje zadavatel dodávku a montáž sportovní odpružené palubové podlahy do tělocvičny či sportovní haly?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel ve Výzvě v bodě 2.4. Technické kvalifikace požaduje:
Účastník prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, pokud z předložených dokladů bude bez pochybností vyplývat, že účastník v posledních 8 letech před zahájením poptávkového řízení poskytl alespoň následující významné stavební práce:
a) 2 zakázky obdobného charakteru v hodnotě jedné zakázky minimálně 400.000,- Kč bez DPH
Zadavatel tímto upřesňuje, že požaduje 2 zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění této veřejné zakázky malého rozsahu - rekonstrukce podlahy v tělocvičně, tudíž může být i dodávka a montáž sportovní podlahy do tělocvičny.

S pozdravem