Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast B7 – Kutnohorsko
Odesílatel Petra Slavíková
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2022 16:47:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_10715.html


Přílohy
- Vysvětlení ZD_Výběr dopravců_B7_(23092022).pdf (447.00 KB)
- Priloha c. 6 Indexace_NCDV NCDDV_cista.xlsx (96.01 KB)
- Priloha c. 6 Indexace_NCDV NCDDV_zmeny.xlsx (95.30 KB)