Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace koupelen v Domově Buda
Odesílatel Olga Kalousková
Organizace odesílatele Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 00873501]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.09.2022 17:44:05
Předmět Výzva

Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky a montáž zařizovacích předmětů pro hygienu klientů.
Písemné doručení nabídky na adresu Domova Buda s nápisem veřejná soutěž- neotvírat


Přílohy
- Výzva k podání nabídek_VZMR nižší i vyšší hodnoty_rozprac..pdf (297.88 KB)