Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast A5 – Mnichovohradištsko
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.09.2022 13:02:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 9


Přílohy
- Vysvětlení změna doplnění č. 9 A5.pdf (183.38 KB)