Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přívěs za traktor
Odesílatel Marie Fiřtíková
Organizace odesílatele Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 [IČO: 61100277]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2022 12:52:18
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky - Přívěs za traktor


Přílohy
- Výzva - Přívěs za traktor.pdf (1.49 MB)
- Příloha č. 1 - Krycí list.xls (690.50 KB)
- Příloha č. 2 - Návrh kupni smlouva 126 61100277 2022.doc (67.00 KB)
- Příloha č. 3 - Specifikace.xlsx (11.49 KB)
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení.docx (18.78 KB)