Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Oprava a modernizace výtahů v kuchyni školní jídelny SOŠ a SOU Nymburk
Odesílatel Jiří Hubálek
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2022 09:16:48
Předmět Smlouva o dílo

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv pod ID:20045199