Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast A5 – Mnichovohradištsko
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.08.2022 21:15:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 7


Přílohy
- Vysvětlení změna doplnění č. 7 A5.pdf (129.69 KB)