Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast A5 – Mnichovohradištsko
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.08.2022 21:45:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 6


Přílohy
- 00 Vysvětlení změna doplnění č. 6 A5.pdf (166.34 KB)