Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PD – Modernizace školních kuchyněk – HŠ Poděbrady
Odesílatel Novotná Hana
Organizace odesílatele Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace [IČO: 00069175]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.08.2022 08:00:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel vyvěšuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.
Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 30.8.2022 do 10:00 hodin.


Přílohy
- Upřesnění předmětu plnění.pdf (200.74 KB)
- HŠ_Kuchyňky_Vymezení hranic řešeného prostoru.pdf (8.51 MB)