Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/1023 Masečín
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.08.2022 20:40:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 16

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 16


Přílohy
- Vysvětlení 16.pdf (748.41 KB)
- Aktualizovaný soupis prací II.zip (853.11 KB)