Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace [IČO: 49535013]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.08.2022 12:14:42
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Vážení,
zadavatel upřesňuje informaci vztahující se k veřejné zakázce.
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce končí dne 12.8.2022 v 10:00 hodin.

S pozdravem
Mgr. Hana Korfová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 4.pdf (385.36 KB)