Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Obměna vozového parku ÚAPPSČ - nákup 3 osobních vozidel
Odesílatel Irena Benková
Organizace odesílatele Ústav archeologické památkové péče středních Čech [IČO: 49276433]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2022 15:52:38
Předmět chyba v ZD

v bodě 8.1 ZD byla chybně uvedena https adresa VZMR - správně má být : https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_14.html.