Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Environmentální audit Krajského úřadu Středočeského kraje
Odesílatel Věra Škaloudová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2022 11:23:13
Předmět Výzva

Dobrý den,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou VZMR - Environmentální audit Krajského úřadu Středočeského kraje.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_VZMR_ekoaudit_KUSK.pdf (327.83 KB)
- Smlouva o dílo - ekoaudit_KUSK.pdf (125.75 KB)
- Způsob hodnocení nabídek.pdf (136.46 KB)