Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace [IČO: 49535013]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.07.2022 13:29:49
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
zadavatel upřesňuje informaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce končí dne 4.8.2022 v 10:00 hodin.

S pozdravem
Mgr. Hana Korfová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (471.13 KB)
- Příloha č. 1 – AKTUALIZOVANÝ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_20.7.2022.xlsx (711.50 KB)