Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369
Odesílatel Veronika Koblasová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2016 17:43:19
Předmět Dodatečné informace č. 1 ze dne 1.8.2016

Dobrý den,

v příloze zasílám Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce „II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369".

Dodatečné informace včetně přílohy jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000454 .

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek je do 24.8.2016 do 12:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 24.8.2016 v 12:30 hodin.

S pozdravem

Ing. Veronika Koblasová
Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1.pdf (106.44 KB)