Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Druhá domácnost DOZP – vybavení bílé zboží a elektro
Odesílatel Veronika Kopecká
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2022 09:09:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění zadávací dokumentace

Vážený účastníci,
zadavatel Vám tímto oznamuje následující Vysvětlení zadávací dokumentace.
Došlo ke změně ve specifikaci-položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto oznámení.
S pozdravem


Přílohy
- Specifikace zboží elektro oprava upřesnění.xlsx (13.91 KB)