Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pořízení nástavců k nakladači
Odesílatel Anna Richterová
Organizace odesílatele Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace [IČO: 00069221]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2022 15:23:48
Předmět Výzva

Vážení,
vyzývám Vás k účasti na zakázce malého rozsahu" Pořízení nástavců k nakladači".
Termín pro podání nabídek je 7.7. 2022 do 11 hodin, a to v listinné podobě na adresu Česká zahradnická akademie Mělník, sady na Polabí 411, 276 01 Mělník.

Anna Richterová
ředitelka školy


Přílohy
- Výzva+zadávací dokumentace.pdf (413.92 KB)
- Př.č.1_Krycí list nabídky.docx (14.33 KB)
- Př.č.2_Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace.docx (25.93 KB)
- Př.č.3_ČP o střetu zájmů.docx (21.07 KB)
- Př.č.4_Návrh smlouvy.docx (38.75 KB)
- Př.č.5_Cenová nabídka_příloha smlouvy.xlsx (11.46 KB)
- Př.č.6_Specifikace.docx (17.53 KB)