Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laryngeální masky
Odesílatel Barbora Šimůnková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2022 11:55:21
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Vážení účastníci,

administrativním pochybením nebyla uveřejněna výzva pro podání nabídek.
K dnešnímu dni byla výzva pro podání nabídek uveřejněna. Z tohoto důvodu bude prodloužena lhůta pro podání nabídek do 9. 6. 2022 do 13 hod.

Ing. Barbora Šimůnková


Přílohy
- Zadávací dokumentace - úprava 30. 5. 2022.pdf (266.82 KB)